Skip to content

Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING Kerner For Fit Animals

Kerner For Fit Animals gevestigd en kantoorhoudende te Bovenkarspel (1611EP) aan de Boerhaaveplein 2, hierna te noemen “Kerner For Fit Animals” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Kerner For Fit Animals verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Kerner For Fit Animals u over de manier waarop Kerner For Fit Animals uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kerner For Fit Animals worden aangeboden op www.kernerforfitanimals.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Kerner For Fit Animals gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Kerner For Fit Animals past wat u op www.kernerforfitanimals.nl ziet aan op uw interesses. Kerner For Fit Animals gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP- adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Kerner For Fit Animals verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.kernerforfitanimals.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Kerner For Fit Animals gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Kerner For Fit Animals.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Kerner For Fit Animals uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Kerner For Fit Animals verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.kernerforfitanimals.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Kerner For Fit Animals uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Kerner For Fit Animals dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.kernerforfitanimals.nl slaat Kerner For Fit Animals onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven informatie en interesses.
 5. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Kerner For Fit Animals over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Kerner For Fit Animals bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 6. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.kernerforfitanimals.nl houdt Kerner For Fit Animals uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Kerner For Fit Animals haar aanbod aan u daarop aanpassen. Kerner For Fit Animals gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.consumentenbond.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 7. Verbetering van diensten Kerner For Fit Animals
  Kerner For Fit Animals kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Kerner For Fit Animals uitvoeren, geeft Kerner For Fit Animals uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 8. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Kerner For Fit Animals deze gegevens net zoals die van andere klanten van Kerner For Fit Animals.
 9. Social media
  Op sommige plekken op www.kernerforfitanimals.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Kerner For Fit Animals krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Kerner For Fit Animals geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Kerner For Fit Animals voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Kerner For Fit Animals een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Kerner For Fit Animals op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Kerner For Fit Animals maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Kerner For Fit Animals ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@kernerforfitanimals.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Kerner For Fit Animals tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.kernerforfitanimals.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Kerner For Fit Animals

1. Kerner For Fit Animals heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Kerner For Fit Animals verwerkt ten behoeve van www.kernerforfitanimals.nl. Kerner For Fit Animals accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Kerner For Fit Animals bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.kernerforfitanimals.nl, tenzij Kerner For Fit Animals op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Kerner For Fit Animals behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.kernerforfitanimals.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.kernerforfitanimals.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.kernerforfitanimals.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 05-06-2018.